Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

budai.sk
Cesta Slobody 462
Vinica 991 28
Slovenská Republika
Telefón
+421 917 860 133

IČO:
45635382
DIČ:
2023067992
IČ DPH:
SK2023067992

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 18567/S.

Bankové spojenie

Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Bankový účet:
2778393756/0200
IBAN kód:
SK10 0200 0000 0027 7839 3756
SWIFT:
SUBASKBX
Mobil:
+421 917 860 133
E-mail:
[email protected]

Prevádzka

MMB-GOLD s.r.o., Cesta Slobody 462, 991 28 Vinica, Slovenská Republika

Prevádzková doba

Pondelok až Piatok od 08:00 do 17:00 hod

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73 fax č. 048/412 46 93
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Kontaktný formulár
Google reCAPTCHA
Späť na začiatok