Armatúry

Armatúry a ventily nachádzajú použitie v technickom zabezpečení budov, priemyselných a poľnohospodárskych prevádzkach, potravinárstve a v neposlednom rade aj v domácnostiach. Kvalitný ventil zaručuje dlhoročnú bezporuchovú prevádzku rozvodov vody, plynu, kvapalín, čo zvyšuje komfort užívateľa a minimalizuje náklady na údržbu alebo výmenu. 

Späť na začiatok