Keramické komíny

Keramické komíny sú energeticky úsporné a optimálne riešenie odvodu spalín pre krb alebo pec. Pri odvode spalín zo spotrebiča na tuhé palivo bežne vznikajú vysoké teploty ktoré môžu dosahovať až 700 °C. Moderné keramické komíny sú konštruované tak, aby pri vznietení v komíne nahromadených sadzí a takzvanom vyhorení zabránili šíreniu požiaru do okolitých konštrukcií. Keramické komíny sú vhodné do nízkoenergetických a pasívnych domov a nemalou mierov prispievajú k šetreniu energetickej úspornosti stavby.

Späť na začiatok