Tlakové nádoby

Použitie tlakových nádob je dnes bežnou praxou v mnohých oblastiach bežného života ako sú chaty, rodinné domy, bytové komplexy a pod., ale aj v priemysle a poľnohospodárstve.
Tlakové nádoby sú vhodné pre udržiavanie tlaku a kompenzáciu objemu, zásobníky vody, vo vodárňach, uzavretých solárnych, vykurovacích a chladiacich sústavách, prečerpávacích staniciach a pod. Tlaková nádoba funguje na princípe udržiavania tlaku pomocou stlačeného vzduchu a dodávanej vody.

Späť na začiatok